Zwrócone i zwrotne

Anulowanie zamówienia:

  • Jeśli zamówienie zostanie anulowane przed wysyłką (po wysyłce anulowanie nie jest możliwe ), do dokonanego zwrotu zostaną zastosowane potrącenia (ze względu na koszty bramy i zarządzania poniesione przez nas za płatności i opłatę za przewalutowanie, około 10% zamówienia)
  • Kwota ta niestety nie jest zwracana przez bramki płatnicze i nie mamy możliwości jej zwrotu, w celu pokrycia tego kosztu zostanie wysłany kupon o tej samej wartości bezterminowo
Zwroty i refundacje

 

WSZELKIE WADY PRODUKTU MUSZĄ BYĆ ZGŁOSZONE NAM NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 DNI PO OTRZYMANIU PRODUKTU, WSZELKIE PÓŹNIEJSZE ROSZCZENIA NIE MOGĄ BYĆ UZNANEZwrot za wadę lub niezgodność z umowąJeśli otrzymałeś nieprawidłowy lub uszkodzony produkt (nie dotyczy uszkodzonego pudełka w transporcie, liczy się tylko uszkodzenie przy przedmiocie), poinformuj nas o tym na info@poptoys.eu, a my niezwłocznie podejmiemy działania w celu rozwiązania problemu:

Prześlij nam zdjęcia nieprawidłowego lub uszkodzonego produktu wraz z wszelkimi uwagami
Zapakuj otrzymany produkt tak, jak go otrzymałeś, abyśmy mogli sprawdzić


Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy, bez wskazywania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wyznaczona przez Państwa (i) otrzymali produkt lub (ii) w przypadku zakupu wielu produktów dostarczanych osobno z jednym zamówieniem, otrzymali ostatni produkt.


Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn osobistych i niezawinionych przez nas otrzymają Państwo zwrot pieniędzy (Po otrzymaniu produktu z powrotem) pomniejszony o Wszystkie poniesione koszty wysyłki, a koszty zwrotu będą na Państwa koszt .


Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować poptoys, z siedzibą w Rzymie, o swojej decyzji, wysyłając e-mail na adres: info@poptoys.it

po czym otrzymają Państwo e-mail potwierdzający wykonanie odstąpienia od umowy, zawierający instrukcję zwrotu produktu.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz żądanie przed upływem terminu odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy otrzymają Państwo zwrot dokonanych płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa decyzję o odstąpieniu od umowy. Zwroty te zostaną dokonane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że zażądają Państwo zwrotu płatności przy użyciu innego sposobu zapłaty, w którym to przypadku wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Państwa innego sposobu zapłaty zostaną poniesione na Państwa koszt. .


Jeżeli otrzymali Państwo produkt, prosimy o jego zwrot bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru zostaną poniesione przez Państwa.

Jeżeli wykonują Państwo odstąpienie od umowy za pośrednictwem strony internetowej, korzystając z oferowanej przez nią usługi zwrotu, przed potwierdzeniem żądania odstąpienia od umowy zostanie Państwu przedstawiony koszt transportu związany ze zwrotem towaru.


Odpowiadają Państwo jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z manipulacji innej niż konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Zaloguj sie

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze konta?
Utwórz profil